Bringing ideas to life

We werken niet alleen samen met merken als het gaat om productontwikkeling en innovatie. Ook overheidsinstanties en onderzoeksinstituten behoren tot onze internationale partnerkring. Mede vanwege onze brede expertise op het gebied van industriële productontwikkeling en onze in-house faciliteiten voor onder meer rapid tooling, prototyping en kleine serieproductie, zijn we van veel toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Wij zetten ideeën om naar demonstrators en Minimum Viable Products; wij zorgen voor conceptueel én functioneel goede producten.

Onderzoeksinstituten en overheid gerelateerde instanties die opdrachtgever voor ons zijn, houden zich regelmatig bezig met technologieontwikkeling. Om deze technologie in daadwerkelijke toepassingen, producten en use-cases om te zetten, is kennis en capaciteit nodig op gebied van design en productontwikkeling. Samenwerking met de specialisten van PEZY levert de benodigde expertise en pragmatische ondersteuning op, maar ook (test)faciliteiten om dit proces effectief en zorgvuldig te laten verlopen.