Onze collega’s Joop Onnekink, Jan-Paul van der Voet en Thijs Feenstra vertellen je alles over het PolyCE-project: wat het project inhoudt, Pezy’s bijdrage eraan, hoe we de richtlijnen zelf gaan implementeren en hoe we onze klanten kunnen ondersteunen in de transitie naar een duurzamer productportfolio.

Wat houdt het PolyCE project in?

PolyCE is de afkorting voor ‘Post consumer high-tech recycled polymers for a circular economy’. Het is een door Horizon 2020 gefinancierd vierjarig project met de ambitie om het gebruik van gerecyclede plastics in nieuwe elektrische en elektronische apparaten te vergroten. Het consortium bestaat uit 20 deskundige organisaties die de hele levenscyclus van hightech plastics bestrijken, waaronder fabrikanten, ontwerpers, WEEE-inzamelingsbedrijven, onderzoeksinstellingen en een NGO.

Waarom werd PEZY gevraagd om onderdeel te worden van het consortium?

Door onze jarenlange ervaring met het onderzoeken en toepassen van bio- en recycled plastics zijn we gevraagd om de rol van ‘de ontwerper’ binnen de waardeketen te vertegenwoordigen. Daarnaast werkten we al veel samen met Philips en de Universiteit van Gent, die al hadden aangegeven onderdeel hiervan te gaan uitmaken.

Waarom besloot PEZY om deel te nemen aan het project?

Wij zijn goed in het vertalen van een idee naar een product. Als ontwerper een productontwerp maken betekent eigenlijk dat je materiaaleigenschappen vertaalt naar de eigenschappen van een applicatie. Het aanpassen van deze materiaal hoedanigheid is maar één van de vele stappen binnen de complete waardeketen. Al die andere stappen, zoals het weer omvormen van product naar bruikbare materialen ligt bij andere spelers. Alleen door samen te werken en je eigen invloed af te stemmen op de behoefte van de andere spelers kunnen we de waardeketen omvormen van een lineaire naar een circulaire. We wilden leren van de andere partijen hoe wij ze het beste kunnen bedienen. Daarnaast is er ons veel aan gelegen om vooraan te lopen in de markt, zeker als het gaat om de dienstverlening op het gebied van kunststoffen en kunststofverwerking in (circulaire) productontwikkeling. Daar is ook een sterk toenemende behoefte aan bij onze klanten.

Welke inbreng heeft PEZY geleverd aan het project?

We hebben in de afgelopen 4 jaar in detail elke stap binnen de waardeketen onderzocht. Daarbij hebben we voornamelijk gefungeerd als de verzamelaar van mogelijkheden en onmogelijkheden voor het toepassen van recycled plastics. Op basis van dit complete overzicht hebben we handvatten kunnen ontwikkelen om recycled plastics toe te passen – design from Recycling – en een ontwerp te maken dat geschikt is om de materialen weer hoogwaardig terug te kunnen krijgen – Design for Recycling. Deze hebben we, samen met een aantal partners, vertaald in een boek; Practical guidelines for designers. We hebben dus hier als doelgroep ontwerpers genomen, omdat zij een sleutelrol spelen om een product te maken dat de volledige waardeketen faciliteert en niet enkel de productie- en gebruiksfase. Daarnaast hebben we de proef op de som genomen door een marktwaardig product te ontwikkelen op basis van de guidelines. Ze bieden een enorme hulp voor ontwerpers om grote stappen te maken die bijdragen aan het maximaliseren van de toepassing van recycled plastics in hoogwaardige elektronische producten en de mate van ‘recyclebaarheid’.

Hoe gaan de guidelines in de praktijk (door PEZY) ingezet worden?

We passen ze al een tijd toe bij onder andere grote multinationals. Het omschakelen van lineair naar circulair productontwikkelen gaat niet over één nacht ijs. Wij bieden hulp door middel van de door ons ontwikkelde ‘drop-in’ methode waarmee stap voor stap de implementatie van recycled plastics ingebed wordt in de productie van bestaande of nieuwe hoogwaardige consumentenproducten. Een hele belangrijke transitie omdat consumenten maar ook de Europese Unie steeds meer verlangen dat producten worden gemaakt van gerecycled materialen.

Is het met deze nieuwe inzichten voor PEZY mogelijk om haar partners beter te ondersteunen bij de verduurzaming van hun portfolio?

De ‘circulaire economie’ kan voor bestaande organisaties als een ‘Mount Everest’ overkomen, simpelweg omdat het een enorm veelomvattend en complex onderwerp is. Daardoor is het lastig om te bepalen waar en hoe te beginnen. Met het inzicht dat we hebben verkregen geven we deze organisaties een helder startpunt en houvast om vervolgstappen te maken. We zeggen het altijd maar zo: We kunnen deze circulaire reis niet minder groot maken, maar we kunnen wel een pad creëren waardoor het reizen mogelijk wordt.