Tijdens een ontwikkelingsproces strijden de componenten tijd en geld constant om prioriteit. Beiden hebben een grote impact op de kwaliteit van het product. Aan de kwaliteit van een product kan echter niet getornd worden in productontwikkeling, aangezien dit op een later tijdstip altijd tot negatieve gevolgen leidt. Maar is het ook mogelijk om de time-to-market te verkorten, zonder dat de kosten enorm stijgen? Dit is zeker mogelijk. Er zijn verschillende manieren om het ontwikkelingsproces te optimaliseren. In deze blog zullen we deze mogelijkheden verder bespreken, en de manieren waarop een extern bureau kan bijdragen aan het proces van productontwikkeling.

De eerste en misschien wel de belangrijkste stap is het samenbrengen van het juiste projectteam bestaande uit specialisten en stakeholders. Als er over een bepaald onderwerp geen specialistische kennis in huis is, is het verstandig om deze extern in te huren. Hierdoor hoeft er minder getest te worden, waardoor er tijd en geld bespaard wordt. Een peer review door een multidisciplinair team van specialisten is vaak een waardevolle aanvulling op het proces. Voor een succesvolle samenwerking is het ook belangrijk dat in een vroeg stadium de verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders worden bepaald. Dit zorgt voor een snellere besluitvorming. Uiteraard moet zoveel mogelijk worden vermeden dat deze beslissingen op een later tijdstip worden gewijzigd. Als iteraties net voor oplevering plaatsvinden, resulteert dit vaak in een suboptimale oplossing en hogere kosten. Daarnaast zal de levering waarschijnlijk veel vertraging oplopen.

Ten tweede is het belangrijk om zo snel mogelijk de omvang van het ontwikkelingsproject te bepalen. Bij het ontwikkelen van verschillende
concepten is het belangrijk om alle risico’s van functies en materialen in kaart te brengen en te concretiseren. De risico’s die
niet uit te sluiten zijn, kunnen vervolgens onderzocht en getest worden. Het is raadzaam om het ontwikkelingsproject op te splitsen in kleinere projecten. Hierdoor is het mogelijk om na elke sprint te testen en wordt ‘verspilling’ zoveel mogelijk voorkomen. Natuurlijk is het ook
mogelijk om onzekerheden in het project te vermijden door te kiezen voor al bekende oplossingen, of door functies zelfs helemaal weg te laten.
Uiteraard kan hier alleen bij de periferie voor gekozen worden, en niet bij de primaire functie van het product.

Een goed voorbeeld hiervan is Braster. Dit is een medisch hulpmiddel dat de temperatuurverdeling in de borsten registreert en gebieden met een hogere temperatuur detecteert. Dit kan op kwaadaardige veranderingen duiden. Braster vroeg PEZY om de technologie van dit product voor te bereiden voor de markt. De primaire functie van de Braster is het optisch-thermische systeem. Time to market was een belangrijke factor in dit project, dus voor de overige functies is vooral gekozen voor standaardoplossingen. Wanneer er toch voor een alernatieve oplossing werd gekozen, werd extra capaciteit ingezet om de deadline te halen. Door een geïntegreerde aanpak werden technologie, ergonomie, functionele bediening en de app samengebracht in een ontwerp. De elektronica, behuizing, verpakking en app waren binnen een jaar klaar voor productie. Omdat alle productonderdelen, de app en de verpakking parallel ontwikkeld werden, slaagde PEZY erin de totale ontwikkelingstijd met 30% te verminderen.

Zo verkort je de time to market in productontwikkeling

  • Huur specialistische kennis in
  • Bepaal zo snel mogelijk wat de omvang van het project is
  • Breng alle risico’s in kaart
  • Bepaal de verantwoordelijkheden van alle stakeholders
  • Check of er voor bestaande oplossingen gekozen kan worden, of dat functies helemaal weggelaten kunnen worden
  • Verander gemaakte beslisingen zo min mogelijk gedurende het ontwikkelproces