Een innovatief en slim product

INGU’s Pipers® oplossing, innovatieve microsensortechnologie en geavanceerde data-analyse, leveren kritische informatie om programma’s voor het bewaken van de integriteit van pijpleidingen te optimaliseren. De free-floating Pipers® geven operators in olie, gas en water inzicht in de conditie van de wand, sedimentatie en lekken in alle pijpleidingen, ongeacht locatie, conditie, materialen of configuratie, zonder downtime en met een self-serve model. INGU, met het hoofdkantoor in Calgary (Canada), is de inline inspectiepartner voor veel van ’s werelds grootste olie- en gasbedrijven.

Inline Inspectiepartner

Samenwerking INGU en PEZY

In 2012 is de samenwerking met PEZY tot stand gekomen. INGU stond toen voor een grote uitdaging. Ze wilden een compleet nieuw type product ontwikkelen en lanceren. Om dit te realiseren moest er veel onderzoek gedaan worden, onder andere naar de mogelijkheden voor een robuuste, kunststoffen behuizing en de integratie daarvan met compacte elektronica en sensoren. Ze zochten daarom een bedrijf met een innovatief karakter dat veel ervaring had op het gebied van productontwikkeling en kunststoffen. De keuze viel op PEZY.

Productontwikkeling

De behuizing van Pipers® moest bestand zijn tegen extreme omstandigheden op het gebied van druk, temperatuur en chemische resistentie. Tevens moest de behuizing zo licht mogelijk zijn zodat er door middel van gewichtjes kon worden geëxperimenteerd met het drijfvermogen. De beperkte vrije ruimte aan de binnenkant van de behuizing moest gebruikt worden voor delicate elektronica en sensoren die uitgelezen moet kunnen worden.

Op basis van deze eisen is er een materiaalselectie uitgevoerd. De gekozen materialen zijn in beheer van Pezy Group gekarakteriseerd en de output hiervan is gebruikt om de zware omstandigheden op het gebied van druk en temperatuur te simuleren. Deze simulaties hebben geleid tot een ontwerp dat in de matrijsmakerij en spuitgieterij van Pezy Group, binnen een korte tijd, is omgezet tot volwaardige matrijzen en producten. Om te bewijzen dat de metingen en simulaties klopten met de werkelijkheid zijn de behuizingen onder extreme omstandigheden in een drukvat getest. Na het succesvol doorlopen van de tests is er begonnen met het produceren van de behuizingen.

“Tijdens onze samenwerking kwam duidelijk naar voren dat PEZY één van de weinige partijen is die de specifieke kennis in huis heeft om een product te ontwikkelen dat voldoet aan de hoge eisen die wij stellen aan onze behuizing. Toen het productievolume toenam, zijn we in Canada gaan kijken naar een alternatief, maar PEZY bleef de beste keuze.

Hun specialistische kennis zorgt ervoor dat we goed op de hoogte waren van alle mogelijke risico’s. We kwamen hierdoor niet voor verrassingen te staan. Daarnaast wordt er altijd met ons meegedacht. Elke keer als wij het toepassingsbereik van de Pipers® proberen te vergroten, weet PEZY met een oplossing te komen. Kortom, hun uiterst bekwame team heeft onze productontwikkeling consequent ondersteund, voor ons is PEZY een zeer deskundige en goede partner om mee samen te werken.”

John van Pol

CEO Ingu